divendres, 8 de maig de 2015

Resum de la xerrada "L'AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT"

El dijous 16 d'abril, la Montse Ros, sindicalista de CCOO, va venir a parlar-nos de l'avaluació del professorat i ens vam adonar que en aquest tema encara estem als llims.

Per començar, ens va plantejar una reflexió de fons del què hauria de ser l'avaluació o millor, la valoració del professorat, sempre necessària en una societat democràtica en la qual cal retre comptes de la feina feta.

El més important és que la valoració tant del professorat com del centre sigui un instrument útil per la millora, per identificar el què no funciona i per potenciar el què va bé, per assegurar un mínim d'igualtat per tothom i un cert equilibri entre la igualtat i la diversitat.

Caldria plantejar-se diverses preguntes:

– Quin és l'horitzó cap on s'ha d'encaminar l'educació?

– A què decideix donar valor la societat? I quines eines cal establir per mesurar-ho? Es tracta d'un decisió ètica i política.

– Què volem obtenir de la feina del mestre? Sabem que molts valors de la feina del mestre no es reflecteixen en les avaluacions existents en aquests moments (PISA i companyia) .

– Qui o quins han de ser els responsables de la gestió del personal? Amb una plantilla de 72.000 treballadors serveix encara un model centralitzat pensat per una plantilla de 20.000 treballadors?

Després, va entrar en temes més de caire legal.

Quan la LEC va arribar al Parlament es va decidir a corre-cuita, o sigui sense que fos una decisió madurada, que fossin els directors els responsables de la gestió del centre i per tant se'ls va passar la feina d'avaluar l'entrada i la sortida de personal, sense tenir en compte que tot poder ha de tenir un contrapoder i que una gestió descentralitzada no únicament recolzada en les direccions podria ser una millor opció.

La LEC també propugna la creació d'una Agència d'Avaluació però no s'ha arribat a crear i encara es continua amb el Consell Superior del professorat.

També queda pendent la creació d'un Decret d'Avaluació i, a dia d'avui, només s'ha relacionat formalment l'avaluació amb el cobrament d'estadis.

Actualment, l'avaluació només és obligatòria en l'elecció i comiat dels directors i directores  i pel personal interí.

A partir de l'ordre de Procediment de promoció docent per estadis de novembre de 2014, el professorat pot demanar, no és obligatori, que valorin la seva implicació en la millora dels resultats del centre per guanyar punts per acreditar el cobrament d'estadis. Hi ha dues possibilitats:

– A partir de l'avaluació del centre, en el ben entès que sigui positiva. En aquest cas, caldrà determinar el grau d'implicació del professorat que ho demani tot i que de moment aquest aspecte no està regulat.

– A partir de l'avaluació de la seva tasca (programacions, resultats dels alumnes...)

Sembla doncs que, ara com ara, el tema de l'avaluació del professorat encara està molt verd.

Finalment, la Montse Ros va acabar amb aquesta frase:
“Que el projecte no ofegui la persona i que la persona no ofegui el projecte”

LURDES GALBANY PUIG

Plataforma L’Educació és Futur

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada